CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Địa điểm

Tầng 5, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: http://pvgascity.com.vn/

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

-         Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị (PVGAS CITY) hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư, thi công xây lắp hệ thống cung cấp khí đốt cho các khu đô thị, khu công nghiệp

-         Chi tiết truy cập web: www.pvgascity.com.vn

Hình ảnh công ty

Feedback