CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHONG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHONG PHÚ

Địa điểm

36 đường 31 A, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHONG PHÚ đang có nhu cầu tuyển dụng cho các vị trí sau:

Feedback