CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN

Địa điểm

Tầng 11, Hanava Tower, 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Website: https://akynhospitality.com/
84 followers

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Hoạt động trong lĩnh vự về Đầu tư và Quản lý Khách sạn

Hình ảnh công ty

Feedback