CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNT VÀ CÁC CỘNG SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNT VÀ CÁC CỘNG SỰ

Địa điểm

Tầng 19 tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: http://tnt.coxama.vn/

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNT VÀ CÁC CỘNG SỰ

Địa chỉ thông tin liên hệ Địa Chỉ: Tầng 19, tòa nhà Thăng Long, số 98 Phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Feedback