CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HAPPY HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HAPPY HOMES

Địa điểm

456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 30 - 50
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HAPPY HOMES

Feedback