CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

Địa điểm

Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1500
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: www.licogi18-3.vn

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

$ Trên 15 Tr VND

  • Hưng Yên | Hải Phòng | Vĩnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hải Phòng | Bắc Ninh | Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội | Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hưng Yên

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 (LICOGI 18.3) được hình thành vào ngày 19/5/1961. Gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, LICOGI 18.3 ngày càng khẳng định mạnh mẽ vị thế của một Công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam. Hiện tại công ty có 15 phòng chuyên môn, 12 Ban điều hành và các dự án trên khắp cả nước với gần 1500 nhân viên. Ngoài ra công ty có 02 nhà máy thủy điện, 03 trạm bê tông thương phẩm và các nhà máy sản xuất ván ép, cơ khi, máy móc thiết bị...

Thông điệp từ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18.3

Công ty luôn cam kết đảm bảo chế độ phúc lợi tốt nhất cho Cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty.

Feedback