CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA

Địa điểm

E11/324 Quốc lộ 50, ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh


Thông tin công ty

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA ở địa chỉ E11/324 Quốc lộ 50, ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
Feedback