CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

Địa điểm

C7-C9 Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
35 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY SỢI ĐẠI DƯƠNG XANH

Địa chỉ: C7-C9 Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Feedback