CÔNG TY CỔ PHẦN DCI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DCI VIỆT NAM

Địa điểm

số 87A Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN DCI VIỆT NAM

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DCI VIỆT NAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DCI VIỆT NAM ✅ số 87A Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
Feedback