CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CẢNH QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CẢNH QUAN

Địa điểm

311K1 Đường F, Khu phố 1, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CẢNH QUAN

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CẢNH QUAN

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Long An

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI PHÁP CẢNH QUAN 311K1 Đường F, Khu phố 1, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
Feedback