CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IFREIGHT SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IFREIGHT SOLUTION

Địa điểm

10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ IFREIGHT SOLUTION Địa chỉ: 10 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Feedback