CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ THÀNH

Địa điểm

Tầng 5, Tòa Nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu Đô Thị Mới Văn Quán – Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Tiền Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ THÀNH

$ 9 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ THÀNH

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HASECA MEKONG

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ THÀNHCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ HÀ THÀNH
Feedback