CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THANH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THANH PHÁT

Địa điểm

R219, đường N4, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THANH PHÁT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THANH PHÁT

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC THANH PHÁT R219, đường N4, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Feedback