CÔNG TY CỔ PHẦN DTP

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP

Địa điểm

198 Lê Niệm , Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
62 followers

Việc làm đang tuyển

Sale Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

98 Lê Niệm , Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam98 Lê Niệm , Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Feedback