CÔNG TY CỔ PHẦN DTP

CÔNG TY CỔ PHẦN DTP

Địa điểm

198 Lê Niệm , Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
74 followers

Giới thiệu về công ty

98 Lê Niệm , Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam98 Lê Niệm , Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Feedback