CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI

Địa điểm

Lô B14-3,4 Đường N13, KCN Đông Nam, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

Trade Executive

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

KẾ TOÁN (THỜI VỤ HOẶC THỰC TẬP SINH - 06 THÁNG)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI

$ Trên 8 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI Lô B14-3,4 Đường N13, KCN Đông Nam, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Feedback