Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Địa điểm

Số 10A Quang Trung, Hà Đông


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999

Việc làm đang tuyển

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây được thành lập năm 1965. Năm 1985, Xí nghiệp Dược phẩm Hà Tây sáp nhập với Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược liệu Hòa Bình thành Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Sơn Bình. Năm 1991, Xí nghiệp liên hợp Dược Hà Sơn Bình chia thành Công ty Dược phẩm Hà Tây và Công ty Dược phẩm Hòa Bình. Năm 2000, thực hiện chủ trương Cổ phần hóa của Chính phủ, Công ty Dược phẩm Hà Tây được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây lấy tên giao dịch là HATAPHAR. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công ty là: Sản xuất, Kinh doanh, Xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, hoá chất nguyên liệu làm thuốc, dược liệu và trang thiết bị dụng cụ y tế. Với kinh nghiệm hơn 50 năm trưởng thành, HATAPHAR luôn là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu nộp ngân sách đề ra, có tốc độ tăng trưởng cao liên tục trong 10 năm lại đây.

Hình ảnh công ty

Feedback