Công ty Cổ phần EDUVATOR

Công ty Cổ phần EDUVATOR

Địa điểm

Hà Nội: 65 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499

Việc làm đang tuyển

(Mới)

Công ty Cổ phần EDUVATOR

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần EDUVATOR

$ 5 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần EDUVATOR

$ 5 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty Cổ phần EDUVATOR

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần EDUVATOR

$ 5 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần EDUVATOR

$ 5 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh | Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần EDUVATOR là đơn vị trực tiếp quản lí Hệ thống Trung tâm Anh ngữ ZIM - đơn vị chuyên đào tạo về IELTS, cam kết đầu ra bằng văn bản pháp lí
Feedback