CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SINNOVASOFT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SINNOVASOFT

Địa điểm

P1403, Tầng 14, Tòa nhà Thăng long CS113, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy


Thông tin công ty

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần giải pháp Sinnovasoft là một công ty thành viên của Sannam Gourp . Được thành lập từ 1994, Công ty TNHH Sannam đóng vai trò quyết định trong việc hình thành các Công ty thành viên. Sinnova là một doanh nghiệp trẻ, sáng tạo tiềm năng trong công việc xây dựng các giải pháp ERP. Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách về kinh nghiệm và bề dày quản lý của Việt Nam với các nước bằng giải pháp ERP chuyên dụng: IERP, SERP, ERP cho ngành dịch vụ. Sinnova cung cấp hệ thống phần mềm chuyên sâu như: Quản lý nguồn nhân lực, Kế toán doanh nghiệp, Quản lý quan hệ khách hàng, Quản lý văn phòng, Quản lý bán hàng, quản lý khách sạn... cho phép doanh nghiệp tin học hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh tăng khả năng kiểm soát các hoạt động bằng cách cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, hiệu quả cho công tác tác nghiệp, quản lý hỗ trợ ra quyết định trong điều hành công ty.

Thông điệp từ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SINNOVASOFT

- Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp (SINNOVA-ERP)

- Phần mềm Quản lý nguồn nhân lực (SINNOVA-HRMS)

- Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp (SINNOVA-ACS)

- Phần mềm Quản lý văn phòng (SINNOVA-OFFICE)

- Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (SINNOVA-CRM)

- Phần mềm Quản lý bán hàng (SINNOVA-SHOP)

- Phần mềm Quản lý nội dung (SINNOVA-CMS)

Hình ảnh công ty

Feedback