Công ty cổ phần giao thông Long An

Công ty cổ phần giao thông Long An

Địa điểm

Số 10 Quốc lộ 1A, Tân An, Long An


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 50
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần giao thông Long An là công ty có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cầu đường tại Long an. Hiện nay, Ban lãnh đạo công ty đang tìm kiếm đội ngũ cộng sự có năng lực cùng phát triển công ty trong chiến lược kinh doanh mới.

Feedback