Công ty Cổ phần Go2Joy Việt Nam

Công ty Cổ phần Go2Joy Việt Nam

Địa điểm

5A/2 Trần Phú, Phường 4, Quận 5


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Giới thiệu về công ty

Go2Joy Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm công nghệ ứng dụng trên di động. Hãy tham gia cùng chúng tôi để tạo ra những xu hướng mới trên thị trường Việt Nam.

Feedback