Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN HAI BỐN BẢY

Địa điểm: Lầu 7, Tòa nhà PetroLand, Số 12, Tân Trào, Quận 7, Tp.HCM

Qui mô công ty: 1000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: https://247post.vn/

Việc làm đang tuyển (97)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Trưởng Bưu Cục Tập Sự ( Hồ Chí Minh ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 12 Tr VND 23-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh ( Quận 7 ) Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 23-05-2018
Thư Ký Kinh Doanh ( Quận 7 ) Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 23-05-2018
Kế Toán Công Nợ Phải Thu Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 23-05-2018
Kế Toán Xuất Hóa Đơn Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 23-05-2018
Trưởng Bưu Cục Làm Việc Tại Đồng Nai, Bạc Liêu và Kiên Giang Đồng Nai, Bạc Liêu, Kiên Giang 7 Tr - 15 Tr VND 22-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận Thư ( Quận 1 ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 21-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận Thư ( Quận Bình Chánh ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 21-05-2018
Thư Ký Kinh Doanh Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 21-05-2018
Nam Nhân Viên Giao Nhận Thư ( Bình Thạnh ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 21-05-2018
Nam Nhân Viên Giao Nhận Thư ( Bình Tân ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 21-05-2018
Nam Nhân Viên Giao Nhận Thư ( Thủ Đức ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 21-05-2018
NHÂN VIÊN KINH DOANH - THU NHẬP CAO Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 20-05-2018
THƯ KÝ KINH DOANH - KHÔNG SALE - QUẬN 7 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 20-05-2018
Trưởng Bưu Cục Tập Sự ( Quận 7 ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 12 Tr VND 19-05-2018
Nhân Viên Kế Toán Xuất Hoá Đơn Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 19-05-2018
Nhân Viên Quy Trình Tại Quận 7 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-05-2018
Nhân Viên Quy Trình Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 18-05-2018
Kế Toán Hoá Đơn Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 17-05-2018
Kế Toán Công Nợ Phải Thu ( Quận 7 ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 17-05-2018
Kế Toán Xuất Hoá Đơn ( Quận 7 ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 17-05-2018
Trưởng Bưu Cục Tập Sự Hồ Chí Minh 6 Tr - 12 Tr VND 17-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh ( Đà Nẵng ) Đà Nẵng 7 Tr - 10 Tr VND 17-05-2018
Kế Toán Thanh Toán Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 17-05-2018
Nhân Viên Kế Toán Kế Toán Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 17-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh 7 Tr - 9,9 Tr VND 17-05-2018
Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Hồ Chí Minh 15 Tr - 30 Tr VND 17-05-2018
Nhân Viên Hành Chính Bưu Cục Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 17-05-2018
Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 17-05-2018
Nhân Viên Kế Toán Hóa Đơn Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 17-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận Thư (Quận 1) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 16-05-2018
Giám Đốc Kinh Doanh Hồ Chí Minh 30 Tr - 49,9 Tr VND 16-05-2018
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Hồ Chí Minh 15 Tr - 30,5 Tr VND 15-05-2018
Nhân Viên Thư Ký Kinh Doanh Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 15-05-2018
Kế Toán Công Nợ Phải Thu ( Hồ Chí Minh ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 14-05-2018
Kế Toán Thanh Toán ( Hồ Chí Minh ) Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 14-05-2018
Kế Toán Hoá Đơn ( Hồ Chí Minh ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 14-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh ( Hồ Chí Minh ) Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 14-05-2018
Nhân Viên Quy Trình - Làm Việc Tại Quận 7 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 13-05-2018
Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán - Làm Việc Tại Quận 7 Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 13-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận Thư ( Quận 6 ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 12-05-2018
Nhân Viên Hành Chính Bưu Cục ( Hồ Chí Minh ) Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 11-05-2018
Phó Tổng Giám Đốc 247Express Hồ Chí Minh 75 Tr - 100 Tr VND 11-05-2018
Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán ( Hồ Chí Minh ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 11-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh - Đà Nẵng Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 6 Tr - 10 Tr VND 11-05-2018
Giám Đốc Kinh Doanh 247Express Hồ Chí Minh 30 Tr - 50 Tr VND 11-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh - Quận 7 Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 6 Tr - 10 Tr VND 11-05-2018
Trưởng Nhóm Kinh Doanh 247Express Hồ Chí Minh 7 Tr - 15 Tr VND 11-05-2018
Trưởng Bưu Cục Tập Sự tại TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 6 Tr - 12 Tr VND 11-05-2018
[Tuyển Gấp] Kế Toán Thanh Toán - Làm Việc Tại Quận 7 Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 10-05-2018
[Tuyển Gấp] Sales Admin - Làm Việc Quận 7 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 10-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh - Làm Việc Tại Đà Nẵng Đà Nẵng, Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 10-05-2018
[Tuyển Gấp] Nhân Viên Quy Trình - Làm Việc Tại Quận 7 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 10-05-2018
[Tuyển Gấp] Nhân Viên Kinh Doanh Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 10-05-2018
[Tuyển Gấp] Kế Toán Hóa Đơn - Làm Việc Tại Quận 7 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 10-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận - Long Xuyên An Giang 6 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận (Nhơn Trạch - Đồng Nai) Hồ Chí Minh, Đồng Nai 6 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Trưởng Bưu Cục - Đồng Nai Đồng Nai 6 Tr - 10 Tr VND 09-05-2018
Thư Ký Kinh Doanh - Văn Phòng Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 09-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận - Quận 7 Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Nai 6 Tr - 10 Tr VND 08-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận - Phú Quốc Hồ Chí Minh, Đồng Bằng Sông Cửu Long 6 Tr - 10 Tr VND 08-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh - Đà Nẵng Đà Nẵng 5 Tr - 7 Tr VND 08-05-2018
Trưởng Bưu Cục Nhơn Trạch - Đồng Nai Đồng Nai 6 Tr - 10 Tr VND 07-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận - Quận 7 Hồ Chí Minh, An Giang, Bình Dương 5 Tr - 7 Tr VND 07-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận - Bình Chánh Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Bằng Sông Cửu Long 5 Tr - 7 Tr VND 07-05-2018
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh 5 Tr - 10 Tr VND 06-05-2018
Nhân Viên Quy Trình - Nữ Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 06-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh - HCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 06-05-2018
Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Hồ Chí Minh 1 Tr - 1 Tr VND 06-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận - Quận 7 Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 5 Tr - 7 Tr VND 06-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận - Phú Quốc Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Bằng Sông Cửu Long 5 Tr - 7 Tr VND 06-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận - Củ Chi Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 06-05-2018
Trưởng Nhóm Kinh Doanh Hồ Chí Minh 7 Tr - 12 Tr VND 05-05-2018
Trưởng Bưu Cục Đồng Nai Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh Hcm Hồ Chí Minh 7 Tr - 10 Tr VND 05-05-2018
Thư Ký Kinh Doanh - Không Sale Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 05-05-2018
Nhân Viên Kinh Doanh - Quận 7 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 05-05-2018
Nhân Viên Hành Chính Làm Tại Bưu Cục Hcm Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 05-05-2018
Nhân Viên Giao Thư Hcm Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 05-05-2018
Phó Tổng Giám Đốc Hồ Chí Minh 75 Tr - 100 Tr VND 04-05-2018
Trưởng Bưu Cục Làm Việc Tại Bạc Liêu Bạc Liêu 7 Tr - 12 Tr VND 03-05-2018
Nhân Viên Lái Xe Hồ Chí Minh 7 Tr - 8 Tr VND 03-05-2018
Nhân Viên Sales - Làm Việc Tại Đà Nẵng Đà Nẵng 5 Tr - 7 Tr VND 03-05-2018
Trưởng Bưu Cục Cần Thơ Cần Thơ 6 Tr - 12 Tr VND 02-05-2018
Nhân Viên Sales Admin - Quận 7 Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 02-05-2018
Trưởng Bưu Cục Bạc Liêu Bạc Liêu 6 Tr - 12 Tr VND 02-05-2018
Thư Ký Kinh Doanh - Không Sale - HCM Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 02-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận Bình Dương Bình Dương 5 Tr - 7 Tr VND 02-05-2018
Trưởng Bưu Cục Phú Quốc Kiên Giang 6 Tr - 12 Tr VND 02-05-2018
Trưởng Bưu Cục Đồng Nai Đồng Nai 6 Tr - 12 Tr VND 02-05-2018
Nhân Viên Giao Nhận Đồng Nai Đồng Nai 5 Tr - 7 Tr VND 02-05-2018
Sale Admin_Nữ Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 29-04-2018
Sale Admin Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 28-04-2018
Nhân viên giao nhận - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Đồng Nai 6 Tr - 10 Tr VND 28-04-2018
Nhân viên giao nhận - khu vực miền Tây Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau 6 Tr - 10 Tr VND 28-04-2018
Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 26-04-2018
Nhân Viên Digital Marketing Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 26-04-2018

Giới thiệu về công ty

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

-       Dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa

-       Dịch vụ vận tải nội địa

-       Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

-       Dịch vụ COD

MỤC TIÊU KINH DOANH

-       Trở thành doanh nghiệp đứng hàng top 3 trong lĩnh vực chuyển phát nhanh theo mô hình B2B

-       Hoàn thiện hệ sinh thái các Công ty Logistics thuộc 247Group

QUY MÔ DOANH NGHIỆP

-       247Express có quy mô trên 1.000 người.

-       247Express có hệ thống mạng lưới giao hàng đến vùng sâu vùng xa trong toàn lãnh thổ Việt nam

-       247Express có hệ thống đối tác kết nối đi quốc tế.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: