CÔNG TY CỔ PHẦN HIRO VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HIRO VIỆT NAM

Địa điểm

Lô MA 5-3, KCN Đức Hòa 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Giới thiệu về công ty

công ty sản xuất bao bì, nhựa. được thành lập năm 2013.
Feedback