CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

Địa điểm

114 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TP HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển

(Mới)

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HOUZE AGENT

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Houze Agent hướng đến xây dựng chuỗi giá trị dịch vụ Bất Động Sản theo hướng công nghệ hoá nhằm đem đến sự phát triển nghề nghiệp bền vững cho nhà môi giới và những trải nghiệm dịch vụ, công nghệ số tốt nhất cho khách hàng

Feedback