CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CIC

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CIC

Địa điểm

P 407, tòa HITC, số 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Khai thác và Phân tích dữ liệu CIC (CICDATA) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính ( fintech). Ứng dụng các kỹ thuật big data và machine learning, CICDATA cung cấp các dịch vụ về quản trị rủi ro và marketing tới các khách hàng tổ chức. CICDATA có chế độ đãi ngộ hấp dẫn, và môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, hỗ trợ khả năng phát triển nghề nghiệp tối đa cho mỗi thành viên, song hành cùng sự phát triển của công ty.
Feedback