CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NANO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NANO

Địa điểm

Cụm Công Nghiệp Dốc 47, Phường Tam Phước, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NANO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NANO

$ 13 Tr - 16 Tr VND

  • Đồng Nai

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT NANO Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Dốc 47, Phường Tam Phước, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Feedback