CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

Địa điểm

9A Trần Văn Trà, Phường Tân Phong, Quận 7


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
129 followers

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIWOOZA EDUTAINMENT VIETNAM đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Feedback