CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VẠN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VẠN VIỆT

Địa điểm

P27.08, Tòa The Two Residence, Khu Đô thị Gamuda Garden, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VẠN VIỆT

$ 9 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VẠN VIỆT

$ 9 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VẠN VIỆT

$ 9 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VẠN VIỆT

$ 9 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VẠN VIỆTCÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VẠN VIỆT
Feedback