CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

Địa điểm

hoàng mai


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://lendbiz.vn/
254 followers

Giới thiệu về công ty

Lendbiz là công ty Fintech hàng đầu tại Việt Nam trong việc tạo ra kênh hỗ trợ vốn cho các Doanh nghiệp Việt nam từ nguồn vốn cộng đồng các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.  Lendbiz được dẫn dắt bởi Ban lãnh đạo dầy dạn kinh nghiệm và là các chuyên gia hàng đầu về tài chính, kinh doanh và quản trị rủi ro. Sau gần 5 năm hoạt động, Lendbiz đã hỗ trợ vốn cho hàng ngàn doanh nghiệp và tạo ra cơ hội đầu tư tuyệt với với hàng ngàn nhà đầu tư tham gia qua đó góp phần tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế Việt Nam.

Thông tin thêm xin truy cập  https://lendbiz.vn/

 

Feedback