CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

Địa điểm

hoàng mai


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

$ 25 Tr - 40 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

$ 15 Tr - 30 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN LENDBIZ

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Đà Nẵng

Giới thiệu về công ty

Lendbiz là công ty Fintech đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam trong mô hình P2P Lending. P2P lending là một sáng tạo tuyệt vời trong lĩnh vực tài chính đã rất thành công ở các nước trên thế giới cho phép kết nối trực tiếp giữa những người cần vốn và những người có vốn mà không thông qua tổ chức tài chính trung gian.

Lendbiz với Hội đồng quản trị là đội ngũ lãnh đạo dầy dặn kinh nghiệm, hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực tài chính như ông Nguyễn Việt Hưng – người từng giữ cương vị Giám đốc các ngân hàng tại Việt Nam, Shark Trần Anh Vương – Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị,…

Hiện tại, Lendbiz đã thu hút được hơn 5 nghìn nhà đầu tư và giúp huy động vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Việt Nam, góp phần phát triển cho cộng đồng kinh tế Việt Nam

Feedback