CÔNG TY CỔ PHẦN NATUREX - VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NATUREX - VIỆT NAM

Địa điểm

Villa Số 8A, Ngõ 132 Cầu Giấy, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20

Giới thiệu về công ty

Nature Key là một thương hiệu chuỗi lưu trú mới được phát triển xoay quanh các yếu tố cốt lõi Văn hóa bản địa - Trải nghiệm khám phá - Bảo vệ môi trường. Đội ngũ trẻ sẵn sàng tiếp thu những điều mới mẻ trên thế giới và trở thành người tiên phong tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó là sự đồng hành của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực lĩnh vực Du lịch - Bất động sản - Đầu tư. Concept của Nature Key: Thiên nhiên, thiên nhiên & mẹ thiên nhiên Trân quý và giữ gìn văn hóa bản địa (reflect "Local" in everything we do). Dễ dàng tiếp cận với nhiều tập khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đặc tính mô hình dễ nhân rộng (scale up)

Feedback