CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBAL HOME SCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GLOBAL HOME SCHOOL

Địa điểm

Số 3/2 ngõ 371 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Giới thiệu về công ty

Chi tiết: - Tư vấn giáo dục; - Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; - Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; - Dịch vụ kiểm tra giáo dục; - Tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đào tạo, giáo dục;
Feedback