CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Địa điểm

số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: www.vimadeco.com.vn

Giới thiệu về công ty

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM MARITIME JOINT STOCK DEVELOPMENT COMPANY

- Viết tắt: VIMADECO

+ Vốn điều lệ hiện tại: 90 tỷ đồng

+ Địa chỉ: số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

+ Công ty được thành lập ngày 30/10/1992 với tên gọi Tổng công ty Phát triển Hàng hải theo quyết định số 2444-QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 25/11/2003 thực hiện theo Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển Hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần

+ Ngày 20/10/2015 Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VMS

Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Cho thuê kho, bãi, văn phòng; Kinh doanh nhà;

+ Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ giao nhận hàng hóa, khai thuê hải quan; Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung);

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bốc xếp hàng hóa.

+ Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy;

+ Đại lý xăng dầu; Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;

Mô hình hoạt động

- Hội đồng quản trị: Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên BKS

- Ban điều hành: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

- Các Phòng, Ban, Bộ phận Công ty: Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Đại lý, Phòng Tổng hợp, Bãi container, Ban QLDA phía Nam, Ban QLDA tại Hải Phòng, Bộ phận Thương vụ chứng từ

- Các Chi nhánh trực thuộc Công ty: Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh tại TP Hà Nội, Chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả SXKD trong 3 năm gần đây

Thực hiện năm 2016:

Doanh thu: 239.107.992.492

Lợi  nhuận trước thuế: 417.488.861

 

Thực hiện năm 2017

Doanh thu: 216.562.529.999

Lợi  nhuận trước thuế: 4.974.892.255

 

Thực hiện năm 2018:

Doanh thu: 235.197.300.234

Lợi  nhuận trước thuế: 6.892.810.373

 

 

Feedback