CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG

Địa điểm

Số 1 Thống Nhất - phường Lê Thanh Nghị - thành phố Hải Dương


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499

Giới thiệu về công ty

Căn cứ trên tình hình phát triển và nhu cầu tuyển dụng của công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tại các khu vực trong thành phố Hải Dương, đặc biệt là các lao động thuộc gia đình chinh sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ,…luôn mong muốn một công việc ổn định với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ tốt. Công ty kính gửi thông báo tuyển dụng nhân sự tới các khu dân cư với các vị trí tuyển dụng sau:

Feedback