Công ty Cổ phần Quản lý đào tạo trực tuyến OMT

Công ty Cổ phần Quản lý đào tạo trực tuyến OMT

Địa điểm

Láng Hạ, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

Công ty Cổ phần Quản lý đào tạo trực tuyến OMT

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Quản lý đào tạo trực tuyến OMT

$ 3 Tr - 5 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Quản lý đào tạo trực tuyến OMT

$ 6 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội

Công ty Cổ phần Quản lý đào tạo trực tuyến OMT

$ 7 Tr - 25 Tr VND

  • Hà Nội | Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

OMT (http://omt.vn) được thành lập trên nền tảng nhân sự và kinh nghiệm tư vấn quản lý của Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD (http://ocd.vn), với sự hỗ trợ khởi đầu (gần 500,000 USD) của Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (the Global Competitiveness Facility) của Chính phủ Đan Mạch. Thời kỳ đầu thành lập (2010-2013), OMT tập trung nguồn lực vào phát triển Elearning dành cho doanh nghiệp với những sản phẩm đặc thù như: Hệ thống Elearning xây dựng theo yêu cầu từng doanh nghiệp; Khóa đào tạo giảng viên trực tuyến theo chuẩn Mỹ và khả năng chuyển giao năng lực vận hành elearning cho khách hàng. Với định hướng trở thành đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và đào tạo, tạo dựng một hệ sinh thái giáo dục – đào tạo trên nền tảng công nghệ, bên cạnh sản phẩm Elearning, OMT đã xây dựng và phát triển bộ sản phẩm, dịch vụ dành cho giáo dục, gồm: - SchoolOnline: Hệ thống quản lý trường học toàn diện, dành cho các trường liên cấp, có nhiều cơ sở tại các địa điểm khác nhau, áp dụng chương trình song bằng và dạy-học theo dạng tín chỉ. - KidsOnline: Hệ thống quản lý thông minh dành cho trường mầm non, giúp nhà trường quản lý hiệu quả hoạt động của mình, đồng thời dễ dàng tương tác, trao đổi thông tin với phụ huynh. - CenterOnline: Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ, ngoại khóa toàn diện, giúp các trung tâm quản lý xuyên suốt hoạt động từ tuyển sinh đầu vào đến kết quả học tập đầu ra của học sinh, đồng thời là kênh trao đổi thông tin trong suốt quá trình học tập. - OMT Education: là những chương trình học tập trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến+trực tiếp dành cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà.
Feedback