CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN JYMEC VIỆT NAM

Địa điểm

Lô 32 A - Nguyễn Phong Sắc kéo dài - Cầu Giấy – Hà Nội


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

Feedback