CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

Địa điểm

tòa nhà 17T6 Hoàng Đạo Thúy, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 13,2 Tr - 26,4 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hà Nội

Giới thiệu về công ty

Trải qua nhiều thử thách và khó khăn, để đạt được thành công như ngày nay chính là nhờ sự liên tục đổi mới trình độ con người, hệ thống quản lý, chuyên nghiệp, nhằm tối ưu hóa lợi ích của khách hàng, mang lại những sản phẩm CNTT thật sự hữu ích cho nhu cầu của xã hội.

Feedback