CÔNG TY CỔ PHẦN TBK GREEN FOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN TBK GREEN FOOD

Địa điểm

81 Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 50-100

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TBK GREEN FOOD CÔNG TY CỔ PHẦN TBK GREEN FOOD
Feedback