Công ty Cổ phần The Coi

Công ty Cổ phần The Coi

Địa điểm

11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
50 followers

Việc làm đang tuyển

Công ty Cổ phần The Coi

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần The Coi

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần The Coi

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần The COI ("The COI") là một trong những công ty thành viên của Truong Dinh Holding; thành lập tháng 01 năm 2017; hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển và khai thác các dự án du lịch môi trường và đô thị môi trường trên địa bàn Đồng Nai, Côn Đảo, Tây Nguyên...

Thuận tự nhiên và chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi là phương cách nền  tảng để phát triển bền vững môi trường thiên nhiên và phát triển phong phú môi trường bên trong Con người, đi tới lan tỏa phát triển lành mạnh môi trường cộng đồng.

Feedback