CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Địa điểm

Trường Quốc tế Gateway Hải Phòng, Đường số 11, Khu Dân cư Sao Đỏ, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành Phố Hải Phòng


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 300
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển

(Mới)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng
(Mới)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Cạnh tranh

  • Hải Phòng

Giới thiệu về công ty

Ngoc Ha Trading Joint Stock Company is a member of Edufit International Education Corporation Vietnam. We run the Gateway Inter-School and Sakura Montessori Kindergarten. This is the Binlingual Inter-school System in Vietnam, bringing a world-class international education to generations of students. We realize our vision through the following aspects:

- Giving students a quality bilingual education.

- Opening the gateway of integration with the international community.

- Serving the community with both enthusiasm and professionalism.

- Participate and positively influence the surrounding world.

Feedback