CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HEAD CAPITAL VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HEAD CAPITAL VIỆT NAM

Địa điểm

Quận 11


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HEAD CAPITAL VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Đầu Tư Thế Giới Sỉ

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

HEAD Capital là công ty chuyên về mảng đầu tư và phát triển các dự án về Platfrom công nghệ cho các ngành dựa trên thế mạnh về phát triển user và năng lực giải các bài toán Grow Hacking. Giá trị cốt lõi chính của công ty là nguồn lực về trí tuệ, nguồn vốn lớn nhất của công ty là trí tuệ và giá trị con người.

Feedback