CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG

Địa điểm

Số 2/201 đường Ngô Quyền - Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ GIAO THÔNG
Feedback