Công Ty Cổ Phần Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc Tế Canaada

Công Ty Cổ Phần Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc Tế Canaada

Địa điểm

Số 86, đường 23, phường Tân Phú, quận 7


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
53 followers

Giới thiệu về công ty

The Canadian International School System (CISS) is an educational system provides international standard curriculum that enables students to learn and develop to be passionate, enthusiastic, creative, and proactive in their life.

CISS offers students International Baccalaureate® (IB) Diploma Program (DP) accredited by IBO, Ontario Secondary School Diploma (OSSD) and Character Education in Action accredited by Toronto District School Board (TDSB), and Vietnamese National Curriculum. Our CISS member schools:

Canadian International School (CIS) www.cis.edu.vn
Bilingual Canadian International School (BCIS) www.bcis.edu.vn
Bilingual Albert Einstein International School (AES) www.aesvietnam.edu.vn
Canada-Vietnam Kindergarten (CVK) www.cvk.edu.vn

Hình ảnh công ty

Feedback