CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APH

Địa điểm

C4 - 189 Đô thị mới Đaii Kim, Hoàng Mai, Hà Nộ


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

Cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông
Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông (cố định và di động) trong các lĩnh vực thông tin văn hóa, kinh tế, xã hội, giải trí, thương mại, y tế, giáo dục
Xuất nhập khẩu và cung cấp các loại thiết bị viễn thông
Tư vấn, thiết kế, gia công, lắp đặt và phát triển các hệ thống phần cứng, phần mềm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình
Kinh doanh các dịch vụ trên internet và thương mại điện tử
Quảng cáo thương mại, dịch vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, viễn thông, internet, báo chí, phát thanh, truyền hình
Dịch vụ cung cấp, thiết lập, khai thác cơ sở dữ liệu mạng

Thông điệp từ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APH

Con người là giá trị cốt lõi
Feedback