CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG CENTECH

Địa điểm

P1503, tòa nhà HITTC, 185 Giảng Võ


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

• Tiếp cận, tư vấn, đàm phán hợp đồng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng. • Làm việc với các đối tác cung cấp nội dung. • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình Marketing, PR, quảng cáo , tìm kiếm khách hàng hợp tác trên các đầu số 8XXX và các các dịch vụ truyền hình, viễn thông khác. • Duy trì và phát triển các dịch vụ sẵn có của Công ty • Tìm kiếm ý tưởng để xây dựng thêm sản phẩm, dịch vụ mới. • Tuân thủ các quy đinh, quy trình làm việc của công ty và đảm bảo tôn trọng đạo đức kinh doanh.
Feedback