CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ DIGIX

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ DIGIX

Địa điểm

53/16 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM


Thông tin công ty

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ DIGIX

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ DIGIX

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ DIGIX

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ DIGIX

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ DIGIX

$ 30 Tr - 45 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ DIGIX

$ 1 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ DIGIX. Tên quốc tế, DIGIX MARKETING COMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY
Feedback