CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

Địa điểm

50 Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99

Việc làm đang tuyển

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

$ Cạnh tranh

  • Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Bình Phước

Giới thiệu về công ty

Lĩnh vực hoạt động: - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; - Khảo sát địa hình, địa chất công trình; - Thiết kế quy hoạch thủy lợi; - Thiết kế quy hoạch khu công nghiệp; - Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị, điểm dân cư tập trung và bố trí hệ thống kết cấu hạ tầng cho các quy hoạch trên; - Thiết kế công trình Dân dụng và Công nghiệp, Điện lực, Giao thông, Thủy lợi; - Tư vấn thẩm tra, đấu thầu và quản lý dự án công trình xây dựng; - Thí nghiệm các thông số kỹ thuật về xây dựng cơ bản, thẩm định công trình; - Giám sát thi công công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Điện lực, Giao thông, Thủy lợi,..
Feedback