CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG

Địa điểm

48 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông (TRAINCO) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình dân dụng và công nghiệp.

Công ty được hình thành từ nguồn lực của các tổ chức, cá nhân về vốn, về nhân sự và kinh nghiệm quản lý điều hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh. Sau một quá trình xây dựng, phát triển, TRAINCO từng bước tích lũy cho mình kinh nghiệm trong các hoạt động:

  • Đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản, các dự án hạ tầng giao thông;
  • Đầu tư xây dựng văn phòng, nhà ở cho thuê, công trình dịch vụ thương mại;
  • Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đô thị và các công trình dân dụng, công nghiệp;
  • Đầu tư kinh doanh các hoạt động thương mại, hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu khác;

Thông điệp từ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VÀ GIAO THÔNG

1. TẦM NHÌN:

TRAINCO sẽ phát triển vững chắc để trở thành Nhà đầu tư chuyên nghiệp các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị.

2. SỨ MỆNH:

TRAINCO mang lại lợi nhuận cho cổ đông và hiệu quả cho đối tác

Feedback