CÔNG TY CP GREEN TECH VIỆT NAM

Địa điểm: An Tây, Bến Cát,

Qui mô công ty: 100-499

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Green Tech VN Sản xuất và gia công da cung cấp trong nước và xuất khẩu.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng: