CONG TY CP PHAN PHOI CONG NGHIEP T&C

CONG TY CP PHAN PHOI CONG NGHIEP T&C

Địa điểm

L1A, 14 Thuy khue, Tay Ho, Ha Noi


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Giới thiệu về công ty

Phan phoi xe nang va cac thiet bi cong nghiep cho các nha may, ham mo, cau cang....
Feedback