Công ty CP Thương Mại Bất Động Sản Tây Bắc

Công ty CP Thương Mại Bất Động Sản Tây Bắc

Địa điểm

02 Nguyễn Hiền, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển

Công ty CP Thương Mại Bất Động Sản Tây Bắc

$ Cạnh tranh

  • Quảng Nam

Giới thiệu về công ty

Là Doanh nghiêp hoạt động nhiều lĩnh vực ngành nghề. Trong đó trọng tâm là dự án bất động sản, thủy sản và các khu hậu cần nghề cá,...

Feedback