Công ty CPĐT hạ tầng KCN Bảo Minh

Công ty CPĐT hạ tầng KCN Bảo Minh

Địa điểm

KCN Bảo Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
57 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN.

Việc làm đang tuyển

Giám Đốc Tài Chính

Giám Đốc Tài Chính

Công ty CPĐT hạ tầng KCN Bảo Minh

$ Cạnh tranh

  • Nam Định
Feedback